mr. G.G. (Geke) Bosch

Advocaat

Geke heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds 2012 advocaat. Vanaf mei 2015 maakt zij onderdeel uit van de sectie arbeidsrecht van BANNING. In 2016 rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude af.

Geke adviseert en procedeert over zowel het individuele als het collectieve ontslagrecht alsmede over diverse andere uiteenlopende zaken binnen het arbeidsrecht in brede zin. Als bijzonder aandachtsgebied richt Geke zich op de advisering van zorginstellingen, waar zij de afgelopen jaren al diverse reorganisaties heeft begeleid. Zij heeft bovendien kennis van specifieke wet- en regelgeving binnen de zorgsector, waaronder de Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Naast haar werkzaamheden als advocaat geeft Geke ook met enige regelmaat cursussen, seminars en presentaties gerelateerd aan haar vakgebied.

Geke is lid van de vereniging voor Arbeidsrecht.

Lees meer
Gespecialiseerd in:
Rechtsgebieden
Sectoren