mr. drs. A.N.A. (Adriaan) Buyserd

Advocaat

Adriaan Buyserd is advocaat op de sectie Mededinging & Aanbesteding. Daar werkt hij aan kartelzaken, aanbestedingen en concurrentievraagstukken. Adriaan is gespecialiseerd in het procederen over (internationale) contracten en claims. Bijvoorbeeld over franchise/distributie/agentuur. Maar ook over aanbestedingen of (civiele) schadevorderingen.

Adriaan studeerde af aan de Universiteit Maastricht, de Erasmus Universiteit Rotterdam (cum laude), de University of Cambridge (cum laude) en King's College London (merit). Adriaan werd in 2007 advocaat bij Houthoff Buruma. Voor dat kantoor werkte hij circa vijf jaar in Rotterdam en Brussel, voordat hij bij BANNING in dienst kwam.

Adriaan doceert en publiceert met regelmaat. Hij is lid van diverse vakverenigingen en werd benoemd tot erelid van de European Young Bar Association (de belangenvereniging van circa 200.000 Europese advocaten). Daarnaast was hij betrokken bij het Global 21st Century Lawyer Project.

Lees meer
Gespecialiseerd in: