Open Haard Gesprek “Procederen in cassatie”

11 oktober 2019

Op donderdag 10 oktober had BANNING de Jonge Balie ‘s-Hertogenbosch op bezoek voor het Open Haard Gesprek “Procederen in cassatie, welke plaatsvond in de oude zittingszaal van het kantoor van BANNING te
‘s-Hertogenbosch.

Tijdens dit Open Haard Gesprek heeft mr. Marc Janssen, civiel cassatie advocaat bij BANNING, gesproken over het werk van een cassatie advocaat. Meer in het bijzonder kwam aan de orde:

  • Wat is de rol van de civiele cassatieadvocaat?
  • Waarin “verschilt” een cassatieadvocaat t.o.v. andere advocaten?
  • Wat is de visie van de cassatieadvocaat op de doeleinden van de cassatieprocedure?
  • Wat is de verhouding van de cassatieadvocaat tot de correspondent, cliënt en de Hoge Raad?
  • Wat is de rol van art. 80a RO/art. 81 RO bij cassatieadvies?

Wederom een geslaagd en leerzaam Open Haard Gesprek!