Minos van Joolingen spreker tijdens de bijeenkomst van het NGB over Distributieovereenkomsten

24 oktober 2018

Op 23 oktober 2018 spraken Minos van Joolingen (partner BANNING) en Filip Tuytschaever (partner Contrast) tijdens een bijeenkomst van het Nederlands Genootschap van Bedrijfsjuristen in Den Haag over Distributieovereenkomsten. Beide partners zijn specialisten op het gebied van mededingingsrecht en verticale overeenkomsten. Het team Mededinging & Aanbesteding van BANNING schreef in samenwerking met Contrast de Nederlandstalige editie ‘Distributieovereenkomsten, EU – België – Nederland’, welke in 2018 is gepubliceerd.

Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer de volgende onderwerpen aan bod:

  • Selectieve en exclusieve distributie
  • Actieve en passieve verkooprestricties
  • Online verkoop en verkoop via derde platforms (zoals Amazon)
  • Handhaving van verticale overeenkomsten door de Europese Commissie en nationale autoriteiten
  • Recente ontwikkelingen en Europese trends