Camiel Hanegraaf gepromoveerd op proefschrift ondernemingsrecht/ bestuurdersaansprakelijkheid

29 juni 2017

Op dinsdag 27 juni 2017 heeft Camiel Hanegraaf zijn proefschrift “Artikel 2:11 BW: doorgeefluik van bestuurdersaansprakelijkheid. Hoe diep kan een bestuurder vallen?” verdedigd. In het proefschrift staat artikel 2:11 BW centraal. Doel van deze wetsbepaling is het tegengaan van ontwijking van bestuurdersaansprakelijkheid door het als bestuurder tussenschuiven van een rechtspersoon-bestuurder. Dit wetsartikel bepaalt dat de aansprakelijkheid van een rechtspersoon-bestuurder tevens hoofdelijk rust op ieder die ten tijde van het ontstaan van de aansprakelijkheid daarvan bestuurder is. Zonder een bepaling als artikel 2:11 BW zouden de natuurlijke personen die schuilgaan achter de rechtspersoon-bestuurder aan aansprakelijkheid kunnen ontkomen.

Uiteraard zijn wij bijzonder trots op deze promotie. Wilt u hierover meer lezen, klik dan op onderstaande links:

http://www.mr-online.nl/aansprakelijkheid-ook-buitenlandconstructies/

https://www.universiteitleiden.nl/nieuws/2017/06/artikel-2-11-bw-doorgeefluik-van-bestuurdersaansprakelijkheid