Voorlopig civiel deskundigenbewijs en voorlopig getuigenverhoor (HB) - Banning Advocaten

Aan de orde komen onder andere de hiernavolgende onderwerpen:

 • De verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor of het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht;
 • Wanneer kan een voorlopig deskundigenbericht of voorlopig getuigenverhoor worden verzocht?;
 • De processuele gang van zaken rondom de benoeming van een deskundige;
 • Het (concept) deskundigenbericht en de positie van partijen en de rechter;
 • Partij-deskundige;
 • De gang van zaken tijdens het voorlopig getuigenverhoor;
 • De bewijswaardering van het civiel deskundigenbewijs en de verklaringen uit het voorlopig getuigenverhoor.
Rechtsgebied: Burgerlijk procesrecht
Datum: 25 mei 2023
Locatie: Spinhuiswal, ‘s-Hertogenbosch
Starttijd: 16:00
Eindtijd: 18:15
Docent: mr. M.A.J.G. (Marc) Janssen
Niveau: Basis
PO-punten: 2
Kosten: € 130

 130,00

Aan de orde komen onder andere de hiernavolgende onderwerpen:

 • De verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor of het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht;
 • Wanneer kan een voorlopig deskundigenbericht of voorlopig getuigenverhoor worden verzocht?;
 • De processuele gang van zaken rondom de benoeming van een deskundige;
 • Het (concept) deskundigenbericht en de positie van partijen en de rechter;
 • Partij-deskundige;
 • De gang van zaken tijdens het voorlopig getuigenverhoor;
 • De bewijswaardering van het civiel deskundigenbewijs en de verklaringen uit het voorlopig getuigenverhoor.
Categorie: