Aan de orde komen onder andere de hiernavolgende onderwerpen:

  • De verzoekschriftprocedure tot het houden van een voorlopig getuigenverhoor of het gelasten van een voorlopig deskundigenbericht;
  • Wanneer kan een voorlopig deskundigenbericht of voorlopig getuigenverhoor worden verzocht?;
  • De processuele gang van zaken rondom de benoeming van een deskundige;
  • Het (concept) deskundigenbericht en de positie van partijen en de rechter;
  • Partij-deskundige;
  • De gang van zaken tijdens het voorlopig getuigenverhoor;
  • De bewijswaardering van het civiel deskundigenbewijs en de verklaringen uit het voorlopig getuigenverhoor.
Rechtsgebied: Burgerlijk procesrecht
Datum: 6 juni 2023
Locatie: Spinhuiswal, ‘s-Hertogenbosch
Starttijd: 16:00
Eindtijd: 18:15
Niveau: Verdiepingscursus
PO-punten: 2

Kosten: € 130

 130,00