Legal English is een vak apart. De rechtspraktijk zoals die bij Banning wordt uitgeoefend, vereist ook een goede beheersing van Legal English. Je moet niet alleen brieven, e-mails en documenten in het Engels kunnen opstellen, maar ook de juiste juridische termen in de juiste context weten te gebruiken. Bij dit onderdeel wordt in hoofdlijnen ingegaan op verschillende ‘valkuilen’ en veel voorkomende terminologie.

Datum: 5 april 2023
Locatie: Spinhuiswal
Starttijd: 16:00
Eindtijd: 19:00
Niveau: Verdiepingscursus
PO-punten: 0

Kosten: