In de cursus Wwft voor advocaten behandelt de docent de volgende onderwerpen in samenhang:

  • Economische en maatschappelijke achtergronden van het verbod op witwassen en financieren van terrorisme
  • Regulering ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme in strafrecht en bestuursrecht
  • Specifieke regels voor advocaten en de uitzonderingen daarop: onderzoeksverplichtingen en meldingsplicht ongebruikelijke transacties
  • Praktijkkwesties
  • Recente ontwikkelingen: UBO register, nieuwe Europese initiatieven, cryptocurrencies.
Datum: 3 oktober 2023
Locatie: Spinhuiswal 2
Starttijd: 16:00
Eindtijd: 18:15
Niveau: Verdiepingscursus
PO-punten: 2

Kosten: