Zorg en gezag

Kinderen mogen niet de dupe worden van een (echt-)scheiding. Bij het verbreken van een relatie moeten de ouders dan ook goede afspraken over de kinderen maken. Ouders zijn verplicht om voorafgaand aan de (echt-)scheiding deze afspraken in een zogenaamd ‘ouderschapsplan’ vast te leggen.

In een ouderschapsplan staan in ieder geval afspraken over de verdeling van de zorg- en opvoeding van de kinderen en de wijze waarop u elkaar informatie geeft en raadpleegt over belangrijke onderwerpen. Ook staan er afspraken in over de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen. Daarnaast staat het ouders vrij om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan.

Wij streven er naar om ouders zo veel mogelijk in onderling overleg tot afspraken over de kinderen te laten komen. Onze ervaring als mediator helpt ons daar bij. Als ouders er samen niet uit komen, moet er geprocedeerd worden.