Overige Familierechtzaken

Naast de onderwerpen binnen het familierecht, zoals rechts in de kolom van deze pagina genoemd, behandelen wij o.a. ook zaken op het gebied van:

 •  adoptie;
 •  burgerlijke stand;
 •  bijzondere curator;
 •  curatele, onderbewindstelling en mentorschap;
 •  erkenning vaderschap;
 •  gerechtelijke vaststelling van het vaderschap;
 •  handlichting;
 •  naamswijziging (voornaam/achternaam);
 •  nietigverklaring van een huwelijk;
 •  ontkenning vaderschap;
 •  scheiding van tafel en bed;
 •  transseksualiteit/Geslachtsverandering;
 •  vernietiging van door echtgenoot onbevoegd verrichte rechtshandelingen.