Methoden van geschilbeslechting

Ons doel is om samen met u een duurzame oplossing voor u te bereiken. Dit vergt begrip voor de belangen van de ander. Het is daarom belangrijk om de dialoog aan te gaan, om  het geschil zoveel mogelijk zonder de rechter te regelen. Mocht dit niet lukken, dan treden wij doortastend en daadkrachtig op en procederen we efficiënt.

Er zijn verschillende methoden van geschillenbeslechting:

Mediation heeft als doel om problemen samen, onder begeleiding van een neutrale derde (de scheidingsmediator), op te lossen. De mediator begeleidt het onderhandelingsproces in een vertrouwelijke sfeer en geeft de nodige juridische informatie en begeleiding aan de partners. Alle familierechtadvocaten van Banning Advocaten met een ervaring van minimaal vijf jaar hebben de specialisatie opleiding van de vFAS (vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators – www.verenigingfas.nl) afgerond en zijn mediator. U kunt dus bij ons terecht als u ervoor kiest om met behulp van mediation de gevolgen van het verbreken van uw relatie te regelen.

Collaborative Divorce of Overlegscheiding heeft dezelfde voordelen als mediation en verzekert bovendien dat er tussen de partners evenwicht blijft bestaan in kennis, kunde, emoties en macht. Omringd door een team van professionals werken de scheidende partners samen aan een regeling voor de gevolgen van de (echt-)scheiding. Iedere partner wordt bijgestaan door een eigen advocaat-scheidingsmediator. De gesprekken vinden plaats onder begeleiding van een coach/psycholoog. Zo nodig wordt een onafhankelijk financieel adviseur ingeschakeld. Het doel van het team is een regeling te treffen waarin alle belangen van de partners, (eventueel) de kinderen en een onderneming worden gewaarborgd, zonder dat de rechter er aan te pas komt. In een omgeving met wederzijds respect en open communicatie wordt de basis voor een nieuwe toekomst gelegd. Meer informatie kunt u vinden op http://www.overlegscheiden.com.

Als (ex-)partners niet tot een oplossing van hun geschil komen kunnen zij het geschil aan de rechter voorleggen (procederen). Iedere partner laat zich door een eigen advocaat bijstaan. Nadat alle standpunten schriftelijk zijn uiteengezet, vindt er vaak een mondelinge behandeling bij de rechtbank plaats. De rechter doet na de mondelinge behandeling uitspraak of bepaalt dat er voor het nemen van een beslissing aanvullende informatie nodig is, bijvoorbeeld door middel van getuigenverhoor of het aanstellen van een deskundige. Als een van de (ex-)partners niet met de uitspraak van de rechtbank eens is kan die partner hoger beroep instellen. In dat geval buigt het gerechtshof zich over het geschil. Daarna staat wellicht nog de mogelijkheid van cassatie open. Banning Advocaten heeft ervaren cassatiespecialisten in huis.