Internationaal Familierecht

De toenemende internationalisering leidt ook in het familierecht tot grensoverschrijdende kwesties. Bijvoorbeeld op het moment dat een huwelijk in het buitenland wordt gesloten, (één van) de echtgenoten in het buitenland (woont/)wonen, (één van) de echtgenoten een buitenlandse nationaliteit (bezit/)bezitten, of als er vermogen in het buitenland is.

In het internationaal personen- en familierecht is het van groot belang eerst vast te stellen op basis van welk recht het geschil moet worden opgelost en welke rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen. Het is daarom verstandig om vóóraf stil te staan bij de rechtsgevolgen van alle met voornoemde onderwerpen gepaard gaande beslissingen. De advocaten van de sectie Familierecht van BANNING adviseren en begeleiden niet alleen in geval van (echt-)scheiding, maar wij helpen u ook bij aanvang van en gedurende uw relatie om een bewuste rechtskeuze te maken. U wordt dan achteraf niet met (onaangename) verrassingen geconfronteerd.

Daarnaast adviseren wij op het gebied van internationaal erfrecht. Zo is het bijvoorbeeld niet vanzelfsprekend dat het Nederlandse erfrecht op de nalatenschap wordt toegepast, als u vermogen in het buitenland heeft en/of in het buitenland woont. Wij kunnen u adviseren over het recht dat in uw situatie van toepassing is en of en zo ja, op welke wijze u een rechtskeuze kunt uitbrengen voor het door u gewenste toepasselijke recht. Daarnaast kunnen wij u adviseren en zo nodig procederen over de afwikkeling van een internationale nalatenschap. Ons doel daarbij is om samen met u tot een zorgvuldige juridische afwikkeling van de nalatenschap te komen.