Erfrecht

U wilt goed zorgen voor de mensen die u achterlaat als u er niet meer bent. De advocaten van de sectie Familierecht kunnen u adviseren over belangrijke zaken die daarbij komen kijken, zoals de inhoud van een testament. In het testament kunt u vastleggen wat er na uw overlijden met uw vermogen moet gebeuren. U kunt wettelijke erfgenamen onterven, niet-wettelijke erfgenamen benoemen en kunt een persoon aanwijzen die de zaken na uw overlijden regelt (executeur). Daarnaast is het testament de plaats waarin u de voogdij voor uw minderjarige kinderen kunt bepalen. Als één van de ouders overlijdt, gaat de zorg voor de kinderen automatisch naar de andere gezaghebbende ouder. Mochten echter beide ouders onverhoopt overlijden, dan is het verstandig om in het testament een voogd te hebben benoemd. Als ouders niets hebben geregeld, benoemt de rechtbank een voogd. Wij begeleiden u bij het juist en passend vastleggen van de afspraken.

De dienstverlening van Banning Advocaten richt zich daarnaast op het adviseren, bemiddelen en zo nodig procederen over de afwikkeling van nalatenschappen. Vaak zijn er meerdere belanghebbenden betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Naast het verdriet dat een overlijden met zich mee brengt, moeten ook veel zaken geregeld worden. Er moet een inventarisatie worden gemaakt van alle goederen en schulden van de erflater. Vervolgens moet de nalatenschap conform de wettelijke verdeling of volgens een door erflater opgesteld testament worden afgewikkeld. Onze specialistische kennis op het gebied van ondernemingen maakt dat wij ook vaak bij complexe erfrechtelijke vraagstukken worden betrokken.