Cursussen & publicaties

Wij delen onze expertise op het gebied van het Familie- & Erfrecht graag. Zo verzorgen wij regelmatig cursussen voor vakgenoten, de rechterlijke macht en accountants, met name op het gebied van alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Wij publiceren geregeld in familierechtelijke vakbladen. Ook treden we vaak op als extern adviseur van overheden en instellingen. Een aantal van onze specialisten bekleedt nevenfuncties, bijvoorbeeld in de rechterlijke macht als rechter- of raadsheerplaatsvervanger. Kortom; wij delen graag onze kennis, ook met u.