Alimentatie

Na een echtscheiding blijft tussen de ex-echtgenoten een zorgplicht bestaan. Die zorgplicht kan er toe leiden dat de ene ex-echtgenoot aan de ander alimentatie moet betalen (partneralimentatie). Als er tijdens de relatie kinderen zijn geboren, blijven de ouders ook na de (echt-)scheiding verantwoordelijk voor de kosten van levensonderhoud van hun kinderen. Om die reden moet aan de verzorgende ouder vaak kinderalimentatie worden betaald.

De hoogte en de duur van de alimentatieverplichting verschilt per persoon. De ‘kale’ cijfers zeggen daarbij niet alles, zeker niet wanneer er een onderneming in het spel is. Juist in die gevallen moet een advocaat de jaarrekeningen en bedrijfsstructuur van een onderneming goed kunnen doorgronden. Wij beschikken over de specialistische kennis die hiervoor is vereist en kunnen alimentatieberekeningen opmaken.

Jaarlijks wordt de hoogte van de kinder- en partneralimentatie geïndexeerd. De Minister van Justitie kijkt voor het vaststellen van het percentage naar het loonindexcijfer. Dit cijfer wordt door het Centraal Bureau voor de Statistiek gebaseerd op de salarisontwikkelingen in het bedrijfsleven en bij de overheid. Het is mogelijk om in onderling overleg van de wettelijke indexering af te wijken. Partijen kunnen bijvoorbeeld bij (echt-)scheiding (of later) de indexering (tijdelijk) uitsluiten of een alternatieve wijze van indexeren afspreken. Hebben zij dat niet gedaan, dan vindt de wettelijke indexering plaats. Wilt u jaarlijks van het indexeringspercentage voor de kinder- en partneralimentatie op de hoogte worden gesteld? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief en u ontvangt jaarlijks per e-mail een indexeringsbericht.