Familie- & Erfrecht

Familierechtzaken spelen zich af op het gebied van:

  • huwelijk en samenwoning: keuze voor wel of geen huwelijksvoorwaarden of een samenlevingscontract;
  • relatievermogensrecht: tussentijdse aanpassing van de huwelijksvoorwaarden of het samenlevingscontract;
  • kinderen: naamrecht, ouderlijk gezag, zorgregeling, verhuisproblematiek na een scheiding;
  • scheiding: verdeling of verrekening van het vermogen, kinderalimentatie en partneralimentatie, pensioenverevening;
  • erfrecht: welk testament, afwikkeling van de nalatenschap.

Het type zaken kenmerkt zich door een combinatie van persoonlijke belangen van betrokkenen (en hun kinderen), emoties en financiële belangen. Deze persoonlijke verhalen vragen om een luisterend oor.

Onze expertise

De sectie Familie- & Erfrecht van Banning Advocaten bestaat uit negen gedreven advocaten en ís dit luisterend oor. Wij brengen de juridische knelpunten tot de essentie terug en kijken met een breed vizier naar wat nodig is om uw zaak zo goed mogelijk op te lossen.
Een helder advies over uw juridische positie en een duidelijke strategie stellen u in staat weloverwogen keuzes te maken. De te nemen stappen vinden steeds in nauw overleg met u plaats. Zo nodig overleggen we met uw (financieel) adviseur of schakelen wij een kantoorgenoot/specialist op andere (rechts)gebieden in.

De ondernemer en echtscheiding

Wij staan vaak ondernemers of hun partner bij. In deze zaken spelen vennootschapsrechtelijke aspecten een belangrijke rol. Met onze specifieke kennis en ervaring op het gebied van ‘de ondernemer en echtscheiding’ onderscheiden wij ons van veel andere familierechtadvocaten.

Cursussen en publicaties

Wij verzorgen regelmatig cursussen voor vakgenoten, de rechterlijke macht en accountants, met name op het gebied van alimentatie en huwelijksvermogensrecht. Bovendien publiceren we geregeld in familierechtelijke vakbladen en worden we in verband met onze know how ingeschakeld als extern adviseur ten behoeve van overheden en instellingen. Een aantal advocaten van de sectie bekleedt nevenfuncties, bijvoorbeeld in de rechterlijke macht als rechter- of raadsheer-plaatsvervanger.