donderdag, 27 oktober 2016

Seminar 'Aansprakelijkheidsverschuivingen in de bouw'

  • James Wattstraat 100
  • Amsterdam

Het klassieke bouwproces wordt opengebroken door nieuwe wetgeving en door verdergaande integratie van ontwerp en uitvoering. De advocaten van BANNING staan stil bij de vraag hoe dit doorwerkt naar de aansprakelijkheidsverhoudingen in de bouwpraktijk. De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 15 april 2016 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet al vanaf 2017 leiden tot een fundamenteel ander toezicht op de bouwkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouwkwaliteit verschuift van de gemeente als bevoegd gezag naar private partijen. Dit wetsvoorstel regelt ook een versterking van de positie van de particuliere opdrachtgever ná oplevering, hetgeen leidt tot een verdergaande aansprakelijkheid van de aannemer;
  • het toenemend gebruik door opdrachtgevers van geïntegreerde contracten, dat wil zeggen contracten die zijn gebaseerd op de integratie van ontwerp en uitvoering (zoals UAV-GC). Er is volop discussie over de verdeling van aansprakelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer en de vraag of en in hoeverre de gehanteerde standaardvoorwaarden niet aan herziening toe zijn.

Heeft u vragen?
Bij vragen kunt u contact opnemen met Christel Morsing-van Loon via telefoonnummer 073-6927703 of per e-mail c.morsing@banning.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Klik hier om de uitnodiging te lezen.

Aanmelden
Klik hier om u aan te melden voor dit seminar. U bent van harte welkom!


Namens de sectie Vastgoed, Bouw en Overheid van BANNING N.V.,  

Philip van der Ven en Joris de Wilde

Programma

15.30

Ontvangst

16.00

Opening

16.10

Presentatie Philip van der Ven 'Wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen'

16.45

Presentatie Joris de Wilde 'Aansprakelijkheidsverhoudingen bij geïntegreerde contracten'

17.30

Afsluiting en borrel

Op de hoogte blijven van interessante evenementen