donderdag, 23 juni 2016

Seminar 'Aansprakelijkheidsverschuivingen in de bouw'

  • Statenlaan 55
  • 's-Hertogenbosch

Het klassieke bouwproces wordt opengebroken door nieuwe wetgeving en door verdergaande integratie van ontwerp en uitvoering. Wij staan stil bij de vraag hoe dit doorwerkt naar de aansprakelijkheidsverhoudingen in de bouwpraktijk. De volgende onderwerpen staan op het programma:

  • het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen dat op 15 april 2016 is ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel moet al vanaf 2017 leiden tot een fundamenteel ander toezicht op de bouwkwaliteit. De verantwoordelijkheid voor het toezicht op de bouwkwaliteit verschuift van de gemeente als bevoegd gezag naar private partijen. Dit wetsvoorstel regelt ook een versterking van de positie van de particuliere opdrachtgever ná oplevering, hetgeen leidt tot een verdergaande aansprakelijkheid van de aannemer;
     
  • het toenemend gebruik door opdrachtgevers van geïntegreerde contracten, dat wil zeggen contracten die zijn gebaseerd op de integratie van ontwerp en uitvoering (zoals UAV-GC). Er is volop discussie over de verdeling van aansprakelijkheden tussen opdrachtgever en aannemer en de vraag of de gehanteerde standaardvoorwaarden niet aan herziening toe zijn.

Klik hier voor uw aanmelding; u  bent van harte welkom! Een pdf van de uitnodiging kunt u hier downloaden. 

Bij vragen kunt u contact opnemen met Christel Morsing-Van Loon via telefoonnummer
073-6927703 of per e-mail c.morsing@banning.nl. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Graag tot ziens!

Met vriendelijke groet,
Namens de sectie Vastgoed, Bouw en Overheid van BANNING N.V.,

Philip van der Ven, Bas Martens en Joris de Wilde

Programma

15.30 uur

Ontvangst

16.00 uur

Opening

16.10 uur

Presentatie Philip van der Ven - wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen en inleiding aansprakelijkheid voor ontwerp en uitvoering

16.45 uur

Presentatie Joris de Wilde - Aansprakelijkheidsverhoudingen bij geïntegreerde contracten

17.30 uur

Afsluiting en borrel

Op de hoogte blijven van interessante evenementen