BANNING N.V. is een onafhankelijk, gespecialiseerd advocatenkantoor met nationale en internationale clienten en praktijk.

BANNING is een onafhankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor met nationale en internationale cliënten.  

BANNING bestaat al sinds 1965. De kracht van ons kantoor ligt in de combinatie van hoge kwaliteit, gedreven en enthousiaste advocaten en een interessante tariefstelling. Wij geloven in hard werken maar ook in plezier in ons werk.

Lees meer


Kinderalimentatie anno 2015 – gesprek Agnes van Wieren bij Radio 1

Op zondag 28 juni jl. was Agnes van Wieren te gast bij ‘Reporter Radio’ (NPO Radio 1). Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Als gevolg daarvan is ondermeer de alleenstaande ouderkop, onderdeel van het kindgebonden budget, ingevoerd en zijn een aantal andere kindregelingen gewijzigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van kinderalimentatie, doordat alleenstaande ouders met (een) kind(eren) zoveel ondersteuning krijgen dat er door de ouders geen kinderalimentatie meer betaald zou hoeven worden. Agnes gaat over dit onderwerp in gesprek met Jan Bram de Groot (senior-raadsheer en woordvoerder van de Expertgroep Alimentatienormen) en SP Tweede Kamerlid Tjitske Siderius. 

Kijk hier het gesprek terug. 

 

 

Tijdschrift Markt & Mededinging: "Kroniek concentratiecontrole 2014"

Voor het tijdschrift Markt & Mededinging schreven Silvia Vinken, Minos van Joolingen en Martijn Jongmans dit jaar wederom een kroniek over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole. Vorig jaar verzorgden zij ook de kroniek concentratiecontrole 2013.

De kroniek geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 op het gebied van concentratiecontrole in Nederland. Concentratiecontrole wil zeggen het preventief toezicht dat Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) uitoefent ten aanzien van fusies, overnames en joint ventures. Dergelijke concentraties moeten voorafgaand bij ACM gemeld worden als zij een bepaalde waardedrempel overschrijden. ACM gaat dan onderzoeken of de concentratie naar verwachting negatieve gevolgen voor de mededinging zal hebben, waarna zij besluit de concentratie goed te keuren of de betrokken ondernemingen de verplichting oplegt een vergunning aan te vragen voor de concentratie. Bij een vergunningsaanvraag verricht ACM nader onderzoek naar een concentratie en kan zij een vergunning verlenen (eventueel onder voorwaarden) of afkeuren. De concentratiekroniek 2014 behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

(1) cijfers
(2) wetgeving en beleid
(3) informele zienswijzen
(4) sancties en rechtspraak
(5) meldingen en vergunningsaanvragen

Klik op onderstaande bijlage om het artikel te lezen dat in april 2015 is gepubliceerd in het tijdschrift Markt & Mededinging:
Kroniek concentratiecontrole 2014

Meer weten?
Mail vrijblijvend met Silvia Vinken.

Op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

 


BANNING CASSATIE IN JAARVERSLAG HOGE RAAD 2014

Als één van de belangrijkste uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad uit 2014 is "Vakantiegeld slechts beperkt voor beslag vatbaar" geselecteerd. Marc Janssen is in deze zaak als cassatieadvocaat opgetreden. Klik hier voor het betreffende gedeelte uit het jaarverslag 2014 van de Hoge Raad.

Het gehele jaarverslag vindt u hier.  

 

 

Legal500 prijst BANNING Advocaten

Het gezaghebbende Legal500 rekent BANNING Advocaten ook dit jaar tot de top van de Nederlandse advocatenkantoren. Het rapport geeft BANNING complimenten voor een gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Het hoofd van de sectie EU & Mededinging, Minos van Joolingen, wordt in het bijzonder vermeld.

Ook dit jaar wordt de sectie EU & Mededinging van BANNING Advocaten internationaal onderscheiden. Gebaseerd op een jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van individuele advocatenkantoren, concludeert Legal500 dat deze sectie zich in de top van de Nederlandse markt bevindt. Minos van Joolingen krijgt van Legal500 in het bijzonder een positief oordeel:

Banning NV receives plaudits for its ‘reasonable fees’ and ‘tailor-made and realistic advice’. The ‘creative’, ‘open-minded’ Minos van Joolingen advises clients on merger control, state aid and cartel investigations and litigation.

Legal500 is een onderzoeksinstituut dat sinds 27 jaar de kwaliteit van individuele advocatenkantoren onderzoekt, in 106 jurisdicties wereldwijd. Ten behoeve van de ranking verwerken de onderzoekers jaarlijks meer dan 250.000 verklaringen, aanbevelingen en andere statements. Van advocaten, maar vooral ook van cliënten en corporate counsel.

Meer informatie over hoe BANNING uw bedrijf kan bijstaan?

Mail vrijblijvend met Minos van Joolingen.

 


Gezin bij echtscheiding liefst buiten de rechtbank houden

Door collega’s is de Bossche advocaat Louis Zonnenberg uitgeroepen tot meest gewaardeerde familierechtadvocaat. “Over een echtscheiding procederen is de minst goede keus.”

Lees hier het gehele artikel, gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 16 maart 2015.

 


Interview over cassatie met o.a. Marc Janssen in Mr. Magazine

Sinds ruim twee jaar kunnen ook niet-Haagse advocaten procederen bij de Hoge Raad. De civiele cassatiebalie staat open voor iedere advocaat, maar de eisen zijn zwaar. 

Lees hier het volledige artikel, gepubliceerd in Mr. Magazine maart 2015.

 


Louis Zonnenberg te gast bij Radio 1: OVT

Op zondag 22 februari jl. was Louis Zonnenberg te gast bij Radio 1, het programma OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd, met dicussies, reportages en ooggetuigenverslagen. 

Luister hier naar het gesprek over "Alimentatie in het heden en het verleden".

 


Praktijkboek 'Uitgifte van grond in erfpacht'

Erfpacht leek een aantal jaar uit de gratie te zijn. De stagnerende verkoop van bouwkavels en de lastige liquiditeitspositie waarin sommige bedrijven verkeren, hebben er echter toe geleid dat het erfpachtinstrument tegenwoordig weer volop in de belangstelling staat. Het uitgeven van grond in erfpacht is immers een interessante optie om de financierbaarheid van vastgoedontwikkelingen te verbeteren, omdat de totaal benodigde financiering bij de start van een project lager ligt. Daarnaast biedt het erfpachtrecht bedrijven de mogelijkheid om de gronden onder hun opstallen te verkopen met behoud van het gebruiksrecht van de gronden. Op deze manier kunnen bedrijven additionele geldstromen genereren die weer kunnen worden geïnvesteerd.
 
Het praktijkboek ‘Uitgifte van grond in erfpacht’, speelt in op deze ontwikkelingen. Het behandelt nagenoeg alle juridische, financiële en fiscale onderwerpen die aandacht verdienen bij de uitgifte van grond in erfpacht.
 
Paula Kemp en Martijn Jongmans van BANNING zijn beide auteur van het praktijkboek.
 
Het praktijkboek 'Uitgifte van grond in erfpacht' is verkrijgbaar via uitgeverij Berghauser Pont. Klik hier voor meer informatie.
 

 

Louis Zonnenberg - Meest gewaardeerde advocaat personen- en familierecht

Blogs

In onze blogs schrijven onze advocaten over actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Naar de blogs

Nieuwsbrief

Wilt u zich inschrijven voor één van onze nieuwsbrieven? Klik hier.