BANNING N.V. is een onafhankelijk, gespecialiseerd advocatenkantoor met nationale en internationale cliënten en praktijk.

BANNING is een onafhankelijk en gespecialiseerd advocatenkantoor met nationale en internationale cliënten.  

BANNING bestaat al sinds 1965. De kracht van ons kantoor ligt in de combinatie van hoge kwaliteit, gedreven en enthousiaste advocaten en een interessante tariefstelling. Wij geloven in hard werken maar ook in plezier in ons werk.

Lees meer


Mooie compilatie van Prinsjesdagontbijt 's-Hertogenbosch 2015. Op woensdag 16 september jl. bespraken wij samen met onze gasten de plannen van het Kabinet.

 


Advies advocaat-generaal in BANNING Cassatie: kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

Het kindgebonden budget inclusief de alleenstaande ouderkop moet bij de berekening van de kinderalimentatie niet in mindering komen op de kosten van het levensonderhoud van kinderen (de behoefte). Dat adviseert advocaat-generaal Fred Hammerstein de Hoge Raad. Volgens hem moet het kindgebonden budget worden opgeteld bij het inkomen van de ouder die het budget ontvangt en op die manier meewegen bij diens draagkracht. 
Dit advies wijkt af van de aanbeveling van de Expertgroep alimentatienormen.

Klik hier voor het volledige artikel. 

Klik hier voor de uitspraak. 

 


Who's Who Legal: Trademark 2015 - Gino van Roeyen geselecteerd

Banning is trots dat Gino van Roeyen is opgenomen in de Who's Who Legal: Trademarks 2015. Dit jaar zijn 23 experts uit Nederland geselecteerd. Who's Who Legal is actief sinds 1996 en een belangrijke referentiebron. De selectie komt tot stand na uitvoerig, onafhankelijk, wereldwijd onderzoek onder general counsels van bedrijven en advocaten door Law Business Research in London. Alleen specialisten die voldoen aan onafhankelijke internationale research criteria worden geselecteerd.

Voor nadere info over de Who's Who Legal: Trademarks 2015 klik hier.

 


Kinderalimentatie anno 2015 – gesprek Agnes van Wieren bij Radio 1

Op zondag 28 juni jl. was Agnes van Wieren te gast bij ‘Reporter Radio’ (NPO Radio 1). Per 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Als gevolg daarvan is ondermeer de alleenstaande ouderkop, onderdeel van het kindgebonden budget, ingevoerd en zijn een aantal andere kindregelingen gewijzigd. Dit kan grote gevolgen hebben voor de hoogte van kinderalimentatie, doordat alleenstaande ouders met (een) kind(eren) zoveel ondersteuning krijgen dat er door de ouders geen kinderalimentatie meer betaald zou hoeven worden. Agnes gaat over dit onderwerp in gesprek met Jan Bram de Groot (senior-raadsheer en woordvoerder van de Expertgroep Alimentatienormen) en SP Tweede Kamerlid Tjitske Siderius. 

Kijk hier het gesprek terug. 

 


Tijdschrift Markt & Mededinging: "Kroniek concentratiecontrole 2014"

Voor het tijdschrift Markt & Mededinging schreven Silvia Vinken, Minos van Joolingen en Martijn Jongmans dit jaar wederom een kroniek over de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van concentratiecontrole. Vorig jaar verzorgden zij ook de kroniek concentratiecontrole 2013.

De kroniek geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in 2014 op het gebied van concentratiecontrole in Nederland. Concentratiecontrole wil zeggen het preventief toezicht dat Autoriteit Consument & Markt (‘ACM’) uitoefent ten aanzien van fusies, overnames en joint ventures. Dergelijke concentraties moeten voorafgaand bij ACM gemeld worden als zij een bepaalde waardedrempel overschrijden. ACM gaat dan onderzoeken of de concentratie naar verwachting negatieve gevolgen voor de mededinging zal hebben, waarna zij besluit de concentratie goed te keuren of de betrokken ondernemingen de verplichting oplegt een vergunning aan te vragen voor de concentratie. Bij een vergunningsaanvraag verricht ACM nader onderzoek naar een concentratie en kan zij een vergunning verlenen (eventueel onder voorwaarden) of afkeuren. De concentratiekroniek 2014 behandelt achtereenvolgens de volgende onderwerpen:

(1) cijfers
(2) wetgeving en beleid
(3) informele zienswijzen
(4) sancties en rechtspraak
(5) meldingen en vergunningsaanvragen

Klik op onderstaande bijlage om het artikel te lezen dat in april 2015 is gepubliceerd in het tijdschrift Markt & Mededinging:
Kroniek concentratiecontrole 2014

Meer weten?
Mail vrijblijvend met Silvia Vinken.

Op de hoogte blijven?

Download hier onze eBooks en nieuwsbrieven.

 


BANNING CASSATIE IN JAARVERSLAG HOGE RAAD 2014

Als één van de belangrijkste uitspraken van de civiele kamer van de Hoge Raad uit 2014 is "Vakantiegeld slechts beperkt voor beslag vatbaar" geselecteerd. Marc Janssen is in deze zaak als cassatieadvocaat opgetreden. Klik hier voor het betreffende gedeelte uit het jaarverslag 2014 van de Hoge Raad.

Het gehele jaarverslag vindt u hier.  

 

 

Blogs

In onze blogs schrijven onze advocaten over actuele ontwikkelingen die voor u van belang kunnen zijn.

Naar de blogs

Nieuwsbrief

Wilt u zich inschrijven voor één van onze nieuwsbrieven? Klik hier.